2 aken

Dörrportal

En dörrportal är en kombination av två basprodukter: en helglasvägg samt en tillhörande trädörr och karm. Den är ett vackert designelement som framhäver symbiosen mellan det miljövänliga trämaterialet och glasets luftiga karaktär. Som regel har dörrportaler dolda karmar och dolda fästskruvar så att det finns inga synliga linjer mellan dörrkarmen och portalen eller synliga täcklock för skruvar. Ytan är målad eller klädd med naturligt faner eller högtryckslaminat. Dörrportalen av Glassway med ventilationsöppningar har goda ljuddämpningsegenskaper och säkerställer samtidigt luftutbyte i rummet utan behov av något extra ventilationssystem.

Rekommenderad portalbredd: 1000–2000 mm

Rekommenderad portalhöjd: 2100–2800 mm

Portalens tjocklek: 92–120 mm

Dörrbladets tjocklek: 40–62 mm

Ljuddämpning (Rw): 28–40 dB

Portal med ventilationssystem: iRw 34 dB, luftfl öde 18-80 l/s

Tröskel: ek eller falltröskel

Låsning: ASSA, Abloy, Euro

Ytbehandling: målad enligt färgkartor (RAL/NCS), fanerbelagd, betsad, lackerad, laminerad

Product Catalog
sv-pdf